Политика за възстановяване/връщане/анулиране

На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

Връщане на стока – отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена при онлайн поръчка

1. Потребителят предварително писмено да информира Тимаг Груп ЕООД чрез ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/РЕКЛАМАЦИЯ,, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупената от него стока. В мейла е необходимо потребителят задължително да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока и номер на онлайн поръчката. В срок от 1 работен ден, Потребителят ще получи имейл, към кой адрес на Тимаг Груп ЕООД да изпрати стоката. Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във посочения обект на Тимаг Груп ЕООД или върната по куриер с избрана задължително опция за преглед, преди приемане на пратката от Тимаг Груп ЕООД. Тимаг Груп ЕООД запазва правото си да не приеме пратката поради нарушена цялост или липси. За установяването на такива задължително условие е опцията за преглед на пратката при връщане от Потребителя. Тимаг Груп ЕООД запазва правото си да не приеме и да откаже пратки изпратени до фирмата без задължителна опция за преглед.

2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от Тимаг Груп ЕООД защитни стикери.

3. Стока, чието връщане или рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. Тимаг Груп ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Тимаг Груп ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Тимаг Груп ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Важно: Ако горе споменатите условия не са изпълнени, то Тимаг Груп ЕООД си запазва правото да не приеме връщането!


2. Преглед на стоката, рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби:
гр. Пловдив
ул. Димитър Цончев №9
Телефон: 0898807434